::كتابخانه::

بازگشت به خاموشی

سلام . من ... واقعا متاسفم . خوب می دانيد آن زمان که نوشتن اين وبلاگ را شروع کردم هرگز انتظار چنين روزی را نمی کشيدم . می دانيد هر کس دوست دارد به سوی تکامل گام بر دارد و آرزوی من نيز همين بود . اما به مرحله ای رسيدم که حرکت به جلو برايم مقدور نبود و اين پايان داستان تکامل بود . وقتی ببينيد که چهار ماه وقت صرف کرده ايد ولی به هيچ جا نرسيده ايد چه احساسی به شما دست می دهد ؟ خروش خاموش می گردد و قهقرای تاريک نمايان .
حال می خواهم دوباره مدتی بنويسم اما نه مانند گذشته چرا که پايانی جز زوال ندارد ...
خداوند ياريم کند .
+ کتاب دار ; ٤:٤٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸۱
comment نظرات ()