::كتابخانه::

تسليت

احمد محمود نويسنده برجسته ايرانی و خالق رمان همسايه ها صبح روز جمعه در بيمارستان مهراد درگذشت .
اصل خبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به همه دوستان تسليت می گوييم .
+ کتاب دار ; ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()