توضيح

بله ...
ديگه اينکه هر در کنار هدف قبلی هر هفته يک کتاب رو معرفی ميکنيم و شما راجع بهش نظر ميدين . انتخاب و معرفی کتاب هفته هم با شما !
ولی برای هفته اول من ۳ کتاب پيشنهاد می کنم و شما راجه به هر کدوم دوست داشتيد نظر بديد .

/ 0 نظر / 12 بازدید